Thanh toán

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khi đồng ý sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của NHÓM IN, Quý khách hàng sẽ phải thực hiện việc thanh toán cho NHÓM IN theo quy
định trong hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng. Chúng tôi có 2 hình thức thanh toán như sau:

1. Thanh toán trực tiếp
Quý khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt cho NHÓM IN theo 2 phương thức sau:
Thanh toán trực tiếp cho nhân viên bán hàng của NHÓM IN khi nhận được phiếu thu hợp lệ của NHÓM IN.
Thanh toán trực tiếp tại Văn phòng NHÓM IN.

2. Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
Quý khách hàng ngoại tỉnh mua sản phẩm, dịch vụ tại NHÓM IN, Quý khách hàng chuyển khoản vào các tài khoản sau đây:
Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Hội sở, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tên chủ tài khoản: Dương Minh Khiêm
Số Tài Khoản: 0011001083091

Lưu ý:
Quý khách nên hoàn thiện các thủ tục đặt hàng trước khi chuyển tiền (chuyển tiền sau khi nhận email xác nhận đơn đặt hàng và kiểm tra marquette từ email: info@nhomin.vn.
Nội dung chuyển tiền cần ghi rõ: Tên cá nhân/đơn vị chuyển tiền, tên đơn hàng, mã hợp đồng hoặc mã đơn đặt hàng
Gửi scan ủy nhiệm chi, giấy chuyển tiền cho NHÓM IN theo thông tin trên website hoặc email: info@nhomin.vn và thông báo ngay cho
nhân viên NHÓM IN về giao dịch chuyển tiền của khách hàng